Rejestracja

Rejestracja (tylko dla firm)


Formularz zgloszeniowy
przenośny odtwarzacz HiFi

 

Formularz Online

 

REGON *
Tu wpisz numer REGON
NIP *
Tu wpisz numer NIP
VAT ID *
Tu wpisz numer VAT
Nazwa firmy *
Imie i nazwisko osoby kontaktowej
Adres e-mailowy *
Ulica *
Numer domu / lokalu *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Dane konta bankowego *
Prosze o podanie pełnegych danych konta bankowego wraz z kodem SWIFT oraz IBAN
Potwierdzenie rejestracji działalności gospodarczej *
Kopię potwierdzenia działalności gospodarczej proszę załączyć jako plik .pdf lub .jpg
Prezentacja firmy *
Prosze o krótki opis rodzaju działalności oraz w jaki sposób dowiedzieliście sie o firmie Colorful
 
Kod bezpieczeństwa
Tu wpisz powyższy kod *